Fertilitet

I Danmark rammes 20-25% af alle par af fertilitetsudfodringer. Vi har i det danske sundhedsvæsen ikke andre tilbud end medicinsk behandling til par med nedsat frugtbarhed. Og det er meget ærgerligt, da al forskning viser at rigtig mange faktorer spiller ind, både på mandens og kvindens fertilitet. Hos SundFertilitet forsøger vi at finde årsagen til den nedsatte frugtbarhed, fordi en hel del af de årsager der findes til nedsat frugtbarhed, kan behandles med succes, med de metoder vi anvender i SundFertilitet. 

Oplever du/I nedsat frugtbarhed, måske med gentagne aborter, eller har du allerede har været i gennem et længere medicinsk forløb, med flere mislykkedes forsøg på IUI, ægudtagninger, IVF eller ICSI behandlinger, forsøger vi i SundFertilitet altid at finde en mulig årsag til dine udfordringer.

Ved første besøg har vi god tid til at gennemgå din anamnese samt oprette journal. Ved samtalen kommer vi omkring rigtig mange faktorer som vi ved spiller ind på frugtbarheden. 

  • Fordøjelsen

  • Kost og tilskud

  • Motion

  • Stress

  • Laserterapi

mine 28.11 2019 63.jpg