top of page

Børn og unge

 

Psykomotorisk terapi i kombination med sansemotorisk træning balancerer nervesystemet og sikrer en harmonisk udvikling hos barnet. Børn med en eller flere af disse udfordringer vil have glæde af behandlingen:

 • Hypermobilitet

 • Forsinket motorisk udvikling

 • Balanceproblemer og svage faldreflekser

 • Udfordringer med koordinering

 • Svimmelhed og køresyge

 • Hypersensitivitet og tendens til at trække sig

 • Hyperaktiv, opfarende og impulsstyret adfærd

 • Kræsenhed, selektiv med mad og konsistenser

 • Reagerer på berøring eller berøring af forskellige materialer

 • Uro i kroppen og manglende koncentration

 • Problemer med at falde i søvn og sove igennem

 • Modvilje overfor krav om selvstændighed og selvhjulpenhed

 • Usikkerhed og selvværdsproblemer

Der stilles kun krav som barnet kan honorere, med tiltagende sværhedsgrad, så barnet oplever succes og udvikling. Alle børnebehandlinger foregår i en sal med god plads til leg og fysisk udfoldelse.

Mine_245.jpg

Sansemotorisk træning

Børnebehandlinger kan være af meget forskellig karakter. Det kan være med fokus på konkrete motoriske problemer, såsom hybermobilitet eller forsinket motorisk udvikling.

Behandlingen kan også være med fokus på barnets sansemotorik, hvor der arbejdes med barnets sanseintegration. Har barnet problemer med at bearbejde og integrere de sanseindtryk det får gennem aktivitet og leg, samt i hvile, smitter det af på humøret og på glæden ved at bevæge sig alene og sammen med andre. Udfordrer barnet ikke sine sanser og sin motorik optimalt, bliver de med tiden mere følsomme og derved bliver ubehaget fra sanseindtrykkene større. Derved bliver udviklingen negativt selvforstærkende.

Børn der er urolige eller ukoncentrerede kan have svært ved mærke sig selv eller er måske særligt følsomme overfor sansepåvirkninger, som vi andre knapt registrerer. Er barnet uroligt, ukoncentreret, meget sensitiv overfor berøring og lyde, er kræsent, let bliver køresyg eller rundtosset, trækker sig fra vilde lege, har svært ved at finde ro, falde i søvn, sover uroligt, ikke kan/vil honorere de krav omgivelserne stiller? Så kan det være fordi det ikke integrerer de indtryk det får fra sine sanser optimalt.

 

Alle disse symptomer, der medfører dårlig trivsel hos barnet og måske hos familien, trænes i den sansemotoriske behandling. Formålet er o at finde årsagen til symptomerne og dermed forstå barnets reaktioner. Ofte har forældrene en fornemmelse af, at barnet ikke udvikler sig eller trives optimalt, men det kan være svært at sige præcis hvad det  er, der ikke fungerer. Her kan en sansemotorisk undersøgelse være med til at afdække problematikken.

Jeg vægter de pædagogiske indgangsvinkler samt det relationelle arbejde i behandlingen højt. Børn må være trygge i relationen for at kunne udvikle sig. Måske har problematikken stået på længe og er gået i hårdknude, så både barnet og familien er stressede og magtesløse i forhold til problematikken. Derfor kan øvelser der giver tryghed og nærvær i familie relationen være en vigtig del at behandlingen.

Jeg indleder altid et forløb med et barn med en sansemotorisk undersøgelse. Forældrene skal desuden udfylde et skema som fremsendes umiddelbart inden vores første møde. På baggrund af skemaet samt min observationer, laver jeg en skriftlig tilbagemelding, men en konklusion og hvis der er grundlag for det, en behandlingsplan. Hvis familien og jeg er enige om at et træningsforløb hos mig vil være en god idé kan det indledes. Det er meget forskelligt hvor ofte jeg ser børn i forløb. I begyndelsen er det ofte hver uge, for at få etableret en god og tillidsfuld kontakt. Siden bliver det længere tid mellem besøgene. Nogle børn ser jeg 3 gange, andre 10 gang og nogle børn profiterer af træningen og går regelmæssigt i 1-2-3 år. andre kommer forbi til opfølgning og status hvert 1/2 år. Der er ikke en fast formel for et træningsforløb, da barnet, familien og problematikken altid er unik. 

Helt særlige børn og unge med helt særlige behov, kan have lignende udfordringer, men der kan være andre hensyn at tage i behandlingen. Læs mere her:

Særlige behov

bottom of page