Som psykomotorisk terapeut har jeg  en holistisk opfattelse af mennesket og søger altid at finde den enkeltes ressourcer og potentiale for udvikling. En tryg og behagelig atmosfære er altafgørende for den bedst mulige effekt af terapien.

 

Jeg tilbyder psykomotorisk terapi for alle aldersgrupper, fra baby til ældre. Behandlingen er dels en blid, afspændende kropsbehandling, men vil hos mig sjældent stå alene. Behandlingen kombineres altid med øvelser der understøtter behandlingen, og giver klienten ejerskab i effekten af behandlingen. Børnebehandlinger tilrettelægges anerledes end voksenbehandlinger afhængig af omstændighederne.

Uddannelse og kurser

Uddannelsen som psykomotorisk terapeut har givet mig et solidt fundament indenfor anatomi, fysiologi, pædagogik og psykologi. Jeg er efteruddannet i sansemotorisk undersøgelse og behandling af børn, hos ergoterapeut Conni Nissen samt oplært lydterapeut hos Ruth Klinge-Thomsen. Gennem tiden har jeg suppleret med masser af kurser, særligt i behandling af babyer, børn, stress- og traumebehandling,

Siden 2017 har jeg videreuddannet mig indenfor fertilitetsområdet, med særlig fokus på reproduktiv sundhed og fertilitetsfremmende behandlinger, herunder arvævsbehandling, stress reducerende behandling og laserterapi. Siden 2018 har jeg været en del af teamet bag Sundfertilitet.

portræt selfie.jpg

Som medlem af DAP, DAnske Psykomotoriske terapeuter, arbejder jeg under DAPs etiske retningslinjer og har tavshedspligt. 

 

Erfaring

Siden 2017 har fertiltits fremmende behandlinger fyldt mere og mere i mit virke som psykomotorisk terapeut. Som et hvert andet behandlings forløb tilrettelægges et fertilitets fremmende forløb individuelt, men vil oftest indeholde elementer af afspændende/ stressreducerende manuelbehandling, arvævsbehandling og øvelsesterapi efter den tjekkiske fysioterapeut og forsker Ludmila Mojzisovas metode, som har været anvendt siden i 1970érne og som, ifølge statistikken, kan hæve en kvindes chancer for graviditet med op til 4 gange. 

Efter 15 års ansættelse indenfor børneområdet, både almen- og special, har jeg haft masser af børn i hænderne, og haft kontakt med rigtig mange familier. I sommeren 2018 besluttede jeg at blive selvstændig på fuld tid, det har jeg ikke fortrudt et øjeblik. 

Således er min tid i Havnestadsklinikken fordelt 50/50 i arbejdet henholdsvis med børn og voksne. Min arbejdsdag er varieret og ikke to dage ligner hinanden. 

Træning og behandling af børn med og uden diagnoser, syndromer eller handicaps. Københavns Kommune, ansat siden 2004-2018.

 

Medstifter af Havnestadsklinikken 2007, psykomotorisk behandling og undervisning.

Ønsker du mere information om hvad psykomotorisk terapi kan gøre for dig?