top of page

Databeskyttelsesforordningen

I henhold til EU´s lov om privatlivspolitik, med ikrafttrædelse den 25.5.2018, oplyses det at:

Som klient/kursist hos Mine Camilla Olsen, Mineco.dk har du ret til at kende min politik for indhentning, opbevaring og eventuel deling af personfølsomme oplysninger.

 

Helbredsoplysninger:

I forbindelse med undersøgelser samt behandling af klienter, finder jeg det nødvendigt at indsamle helbredsoplysninger, for at kunne tilrettelægge den bedst mulige behandling for klienter hos Mineco.dk.

Der indhentes ikke oplysninger fra andre instanser, med mindre der gives specifikt samtykke.

 

Opbevaring af data:

Helbredsoplysninger betegnes som personfølsomme og derfor behandles de naturligvis fortroligt og opbevares i overensstemmelse med lovgivningen. Alle oplysninger opbevares i 5 år efter endt behandling, svarende til SKAT´s krav. Alle data er beskyttet af SSL krypterede tjenester. Adgang til disse er beskyttet via to-faktorgodkendelse.

 

Klientens rettigheder:

Enhver klient har ret til at kræve journalindsigt, samt ret til at få tilføjet oplysninger ved uoverensstemmelse. Enhver klient har ret til at få ændret eller slettet personlige data i journalen. Ingen af de indhentede data deles med andre instanser, medmindre der gives specifikt samtykke. Ingen oplysninger vil blive brugt kommercielt eller i forbindelse med markedsføring.

 

Klage:

Er du utilfreds med ovenstående skal du rette din klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K.

 

Samtykkeerklæring:

Samtykkeerklæring for klienter, printes, udfyldes og medbringes ved første besøg:

Samtykkeerklæring 1.0 5.6.2018

bottom of page