Lydterapi

Lydterapi er egnet til alle børn, unge og voksne der:

  • Har indlæringsproblemer

  • Udfordringer ved læsning og stavning

  • Koncentrationsvanskeligheder

  • Forsinket sproglig udvikling, udtaleproblemer, stammen

  • Øreproblemer fx væske, dræn, mellemørebetændelse

  • Har høreproblemer, kan ikke “høre efter”, glemmer beskeder, forveksler eller misforstår det man siger, APD

  • Er udadreagerende, opfarende og har hidsigt temperament

  • Stille, indelukkede, generte, nervøse

  • Er for tidligt fødte og særligt sensitive

  • Har lav smertetærskel for lyd/støj

Mine_ekstra_21.jpg

Undersøgelsen

Før en behandling igangsættes, laves en grundig undersøgelse af klienten. Der laves dels en høreprøve, audiometertest, der bl.a. fortæller, hvordan samhørelsen er mellem højre og venstre øre, hvor sensitiv hørelsen er, og om der er visse frekvenser man hører dårligere.  Der laves også en test med stemmegafler, som  sættes forskellige steder på kroppen. Testen fortæller os hvordan hjernen opfatter og behandler den vibrerende lyd fra stemmegaflen. Den viser om der er eventuelle blokeringer i nervesystemet, som vil kunne afhjælpes af psykomotorisk terapi, kranio-sakralterapeut, osteopath eller kiropraktor. Alle resultater tegnes ind i et diagram. Hos mennesker med ovenstående problematikker ser man et særligt mønster i diagrammet. Desuden tages læse og staveprøve og i visse tilfælde nogle motoriske tests.

 

Ved at sammenholde de forskellige resultater ser man tydeligt, om klienten vil have glæde af lydbehandling eller ej.

 

Behandlingen

Selve behandlingen starter hos terapeuten med at barnet sidder på en resonator. En resonator er en meget kraftig højtaler der sender svingninger ud, der forplanter sig til kroppen. Disse svingninger på samme tid afspænder nervesystemet og stimulere områderne i hjerne der har med lyd, rytme og sprog at gøre, så man er mere modtagelig for lydterapien.

 

Selve behandlingen består af 5 min. lyd direkte i ørerne hver dag. Klienten får udleveret en CD med forskellige lydfrekvenser, som skal høres efter anvisningen. Klienten ligger afslappet på ryggen, lyden varer 5 min. og derefter skal man slappe af i yderligere 5-10 minutter. Lydene er arytmiske og uharmoniske at lytte til og lige netop den type lyd, træner nerverne. Det sker ved at nerverne udsættes for impulser der sætter dem i sving, jo mere de udfordres des tydeligere bliver det signal, der sendes igennem dem. Der sker altså en modning af nerverne fra høresneglen til hjernen.

 

Undersøgelsen gentages ca. hveranden måned og behandlingen justeres derefter. Et forløb med lydterapi varer som regel 7-9 måneder. Det anbefales at have en resonator hjemme i starten af forløbet, for at sætte skub i effekten af lydterapien. Lydterapi kan gives til børn fra 7 år, mens resonatorbehandling kan gives til børn fra 2 år. 

 

Resultater

Børn, samt forældre til børn der har været i lydterapi, beretter om følgende positive effekter: Mere ro, bedre koncentration også i skolen og større nærvær. Barnet opfatter i højere grad hvad der foregår i dets omgivelser og husker beskeder. Læsehastigheden forøges med op til 4 gange og der opnås en mere flydende skrift med færre stavefejl. Børn, der er urolige, opfarende og hidsige, bliver mere rolige. Børn, der er stille og indelukkede, får bedre selvværd og bliver mere harmoniske. Børn, der er særligt sensitive og lydfølsomme, kan også have glæde af behandlingen. Behandlingen udretter ikke mirakler, men man træner og modner nervesystemet, så forudsætningerne for sund indlæring bedres. 

Nogle børn har brug for specialfremstillede cd’er, som produceres efter resultatet af deres høreprøve. 

 

Teorien

Teorien og metoden til behandling af ovenstående er udviklet af den danske fysiker Christian A. Volf i 50’erne. Siden er et stort antal børn og voksne blevet hjulpet til en bedre indlæring. Læs mere her.

Lydterapi kan med fordel kombineres med sansemotorisk træning. Læs mere under sansemotorisk træning her: Børn og unge

Priser lydterapi

1. besøg (120 min.): Kr. 1250,- 

2. besøg (60 min.): kr. 1250-

Efterfølgende besøg (60 min.): inkluderet i ovenstående pris.

Efterfølgende besøg (60 min): Hvis behandlingen ønskes genoptaget: kr. 450,-

Leje af lydkasse pr. måned:  Kr. 200,-

Specialfremstillet CD: kr. 250,-